arrow_drop_up arrow_drop_down

Inhalen yogalessen

Het inhalen van een gemiste les is alleen mogelijk als je deze les zelf hebt afgemeld op het online lesrooster van YogaStar (www.momoyoga.nl/yogastar). Wanneer je je les niet hebt afgemeld op het online lesrooster van YogaStar is inhalen van deze gemiste les niet mogelijk


Het inhalen van een gemiste les is mogelijk op basis van beschikbaarheid binnen 8 weken na de week waarin de les gemist is


Op nationale feestdagen komen de lessen te vervallen. Deze lessen kun je inhalen op basis van beschikbaarheid binnen 8 weken na de week waarin de les gemist is, behalve wanneer deze les valt in een reeds geplande vakantieweek van YogaStar.


Mocht een les onverwacht komen te vervallen wegens overmacht of onvoorziene omstandigheden (bv ziekte van de docent) dan kun je deze les inhalen op basis van beschikbaarheid binnen 8 weken na de week waarin de les gemist is


Vakanties van YogaStar zijn reeds verrekend in de prijs van het abonnement en worden derhalve niet met het lesgeld verrekend. Deze weken betaal je niet en kunnen derhalve ook niet worden ingehaald


Je bent zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in de bijwoning van de lessen


Er vindt om geen enkele reden restitutie van lesgeld plaats voor lessen die niet zijn bijgewoond.

 

YogaStar gebruikt cookies