arrow_drop_up arrow_drop_down

Opzeggen abonnement

Opzeggen offline abonnement


Opzegging van de reguliere yogalessen van YogaStar dient te geschieden 1 kalendermaand voor het einde van het kwartaal waarvoor reeds betaald is.


Opzegging is alleen geldig per e-mail via info@yogastar.nl.


Na opzegging en beëindiging van de desbetreffende abonnementsperiode is het niet meer mogelijk eventueel gemiste lessen in te halen.


Indien je ophoudt de lessen te volgen voordat de periode waarvoor reeds is betaald is verstreken heb jegeen recht op enige terugbetaling van reeds betaalde gelden.


Indien je niet opzegt volgens de hiervoor omschreven wijze, blijft de betalingsverplichting bestaan, ook als jegeen gebruik maakt van de lessen.


Opzeggen online abonnement


Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment worden stopgezet. Opzegging dient te geschieden uiterlijk veertien (14) dagen voor het einde van de abonnementsperiode.


Opzegging is alleen geldig per e-mail via info@yogastar.nl. De gebruiker dient daarin duidelijk te vermelden zijn naam en e-mail adres waarmee de gebruiker het account heeft aangemaakt en dat hij het abonnement wil opzeggen. De gebruiker krijgt van YogaStar een bevestiging van de opzegging.


Indien de gebruiker ophoudt de online lessen of cursussen te volgen voordat de periode waarvoor reeds is betaald is verstreken heeft de gebruiker geen recht op enige terugbetaling van reeds betaalde gelden.


Indien de gebruiker niet opzegt zoals hiervoor vermeld blijft de betalingsverplichting bestaan, ook als de deelnemer geen gebruik maakt van het abonnement.


De gebruiker houdt toegang tot het platform tot dat het abonnement beëindigd is. Na het opzeggen van het abonnement behoudt de gebruiker wel toegang tot de gratis lessen van het platform en eventueel tot de cursussen waarvoor apart betaald is.


De gebruiker wordt dringend verzocht niet de automatische incasso te storneren/blokkeren in plaats van het abonnement op te zeggen via de e-mail.

YogaStar gebruikt cookies